شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به نظر شما بهترين اسم براي دختر و بهترين اسم براي پسر چيه؟
دختر فاطمه يا مريم ساره،اسماء،پسر محمد،عماد،الياس،عمار.........!
دختر : مريم و پسر :محمودرضا يا عليرضا
قلم رنجه
نظر جديد نبود؟
دختر: فاطمه‏، ساجده،‏ ريحانه ،‏مطهره،‏رياحين،‏ مي نوش دوست دارم البته هخامنشدخت هم خيلي دوست دارم!!! پسر محمدياسين و محمد صالح ......تركيبهاي محمد همشون زيبان
قلم رنجه
ممنون
محمد+صادق. رسول. مهدي. امير. حسن. حسين اين ترکيبات بسيار زيبا و پرمعنا هستند
قلم رنجه
امير محمد را پسنديدم.
طه و ميثم هم قشنگن...اسم دخترم باز همون مريم قشنگترينه ::دي
قلم رنجه
اگر فاميلي مي پرسيدم حتما مي گفتيد حرف دل؟
محمدياسين و محمدصالح و محمدمهدي را مجنون وار دوست دارم
نه چون فاميلي خودم يه چيز ديگه اس..البته روي فاميلي نميشه بحث كرد چون يه امري است كه شايد چندين قرن انتخاب شده باشه و ما دخالتي در اون نداريم.::دي
قلم رنجه
يه بار به يکي از دوستان گفتم خيلي اسمت قشنگه. گفت ما ميدونستيم چه اسمي برا خودمون انتخاب کنيم
تسبیح دیجیتال
قلم رنجه
0 امتیاز
0 برگزیده
40 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قلم رنجه عضو گروهی نیست
vertical_align_top