شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به نظر شما بهترين اسم براي دختر و بهترين اسم براي پسر چيه؟
دختر فاطمه يا مريم ساره،اسماء،پسر محمد،عماد،الياس،عمار.........!
دختر : مريم و پسر :محمودرضا يا عليرضا
قلم رنجه
نظر جديد نبود؟
دختر: فاطمه‏، ساجده،‏ ريحانه ،‏مطهره،‏رياحين،‏ مي نوش دوست دارم البته هخامنشدخت هم خيلي دوست دارم!!! پسر محمدياسين و محمد صالح ......تركيبهاي محمد همشون زيبان
قلم رنجه
ممنون
محمد+صادق. رسول. مهدي. امير. حسن. حسين اين ترکيبات بسيار زيبا و پرمعنا هستند
قلم رنجه
امير محمد را پسنديدم.
طه و ميثم هم قشنگن...اسم دخترم باز همون مريم قشنگترينه ::دي
قلم رنجه
اگر فاميلي مي پرسيدم حتما مي گفتيد حرف دل؟
محمدياسين و محمدصالح و محمدمهدي را مجنون وار دوست دارم
نه چون فاميلي خودم يه چيز ديگه اس..البته روي فاميلي نميشه بحث كرد چون يه امري است كه شايد چندين قرن انتخاب شده باشه و ما دخالتي در اون نداريم.::دي
قلم رنجه
يه بار به يکي از دوستان گفتم خيلي اسمت قشنگه. گفت ما ميدونستيم چه اسمي برا خودمون انتخاب کنيم
mp3 player شوکر
قلم رنجه
0 امتیاز
0 برگزیده
40 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قلم رنجه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top