شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ سلام آخر. تقديم به همه دوستان. با ياد برادر.
قلم رنجه
سلام اي غروب غريبانه ي دل. سلام اي طلوع سحرگاه رفتن. سلام اي غم لحظه هاي جدايي. خداحافظ اي شعر شب هاي روشن. خداحافظ اي شعر شب هاي روشن. خداحافظ اي قصه عاشقانه. خداحافظ اي آبي روشن عشق. خداحافظ اي عطر شعر شبانه.
ساعت دماسنج
قلم رنجه
0 امتیاز
0 برگزیده
40 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قلم رنجه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top