بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ سلام آخر. تقديم به همه دوستان. با ياد برادر.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
قلم رنجه
سلام اي غروب غريبانه ي دل. سلام اي طلوع سحرگاه رفتن. سلام اي غم لحظه هاي جدايي. خداحافظ اي شعر شب هاي روشن. خداحافظ اي شعر شب هاي روشن. خداحافظ اي قصه عاشقانه. خداحافظ اي آبي روشن عشق. خداحافظ اي عطر شعر شبانه.
چراغ جادو