شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ سلام لطفا براي سلامتي دکتر احمدي نژاد يک حمد و سه تا قل هو الله قرائت کنيد! (اين يه جور اعلام برگشت موقت بود).
قلم رنجه
چه استقبال پرشوري!
چراغ جادو
قلم رنجه
0 امتیاز
0 برگزیده
40 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
قلم رنجه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top